Câu hỏi trắc nghiệm môn tin lớp 8

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TIN 8

Câu 1: Chương trình dịch làm gì ?

A. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy.

B. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên

C. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình

D. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên.

Câu 2: Đâu là các từ khoá:

A. Program, end, begin.                      

B. Program, end, begin, Readln, lop82

C. Program, then, mot, hai,ba             

D. Lop82, uses, begin, end

Câu 3: Program  là từ khoá dùng để:

A. Khai báo tiêu đề chương trình          B. Kết thúc chương trình

C. Viết ra màn hình các thông báo        D. Khai báo biến

Câu 4: Tên nào đúng ?

A. Lop  8a              B. Lop8/a               C. Lop8a                D. 8a

Câu 5: Tên nào sai ?

A. Chuong_trinh                                   B. Baitap1             

C. A4H                                                  D. hoa@yahoo.com

Câu 6: Cấu trúc của chương trình Pascal gồm những phần nào?

A. Khai báo                                           B. Khai báo và thân

C. Tiêu đề, khai báo và thân                 D. Thân

Câu 7: Trong các tên sau đây, tên nào là không hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?

          A. TINHS                                         B. DIENTICH     

          C. DIEN  TICH                                 D. TIMS

Câu 8: Để thoát khỏi  Pascal ta sử dụng tổ hợp phím:

          A. Alt + F9           B. Alt +X              C. Ctrl+ F9           D. Ctrl + X

Câu 9: Kết quả in ra màn hình của câu lệnh   Writeln(‘5+20 = ‘, 20+5); là:

          A. 5+20=25                   B. 5+20=20+5      C. 20+5=25                   D. 25 = 25

Câu 10: Phần nguyên trong phép chia của hai số nguyên 16 và 5 là:

A. 16 div 5 = 1                                         B. 16 mod 5 = 1    

C. 16 div 5 = 3                                        D. 16 mod 5 = 3

Câu 11: Trong Pascal, lệnh clrscr được dùng để

            A. Xóa màn hình                                              B. In thông tin ra màn hình

            C. Nhập dữ liệu từ bàn phím                             D. Tạm dừng chương trình

Câu 12: Từ khóa dùng để khai báo hằng trong ngôn ngữ lập trình Pascal là:

A. Const                                                B. Var                               

C. Real                                                   D.End

Câu 13: Để dừng chương trình nhập dữ liệu ta dùng lệnh

A. Clrscr;                                                    B. Readln(x);         

C. X:= ‘dulieu’;                                                      D. Write(‘Nhap du lieu’);

Câu 14:  Trong chương trình Turbo Pascal, tổ hợp phím Alt + F9 dùng để:

A. Dịch chương trình.                                B. Lưu chương trình.

C. Chạy chương trình.                               D. Khởi động chương trình

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 58
Tháng 12 : 115
Năm 2021 : 4.239