Câu hỏi trắc nghiệm môn toán 6

CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM TOAÙN 6

Câu 1 Cho tập hợp A={0}

 1. A không phải là tập hợp
 2. A là tập hợp rỗng
 3. A là tập hợp có 1 phần tử là 0
 4. A là tập hợp không có phần tử nào

Câu 2 Cách tính đúng là:

A. 22.23 = 25                 B. 22.23 = 26                 C. 22.23 = 46                 D. 22.23 = 45

Câu 3 Cách tính đúng là:

A. 2.42 = 82 = 64                             B. 2.42 = 2.16 = 32

C. 2.42 = 2.8 = 16                           D. 2.42 = 82 = 16

Câu 4 Kết quả đúng của phép tính 26:2 là

A. 27                    B. 26                    C. 25                              D. 17

Câu 5 Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc

A. 1- Nhân và chia                2- Lũy thừa                   3- Cộng và trừ

B. 1- Cộng và trừ                   2- Nhân và chia  3- Lũy thừa

C. 1- Cộng và trừ                   2- Lũy thừa                   3- Nhân và chia

D. 1- Lũy thừa                       2- Nhân và chia  3- Cộng và trừ

Câu 6 .Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng nhất: Có người nói:

 1. Số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 5
 2. Số chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là 8
 3. Số có chữ số tận cùng là 8 thì chia hết cho 2
 4. Cả ba câu trên đều đúng

Câu7

 1. Số 0 là ước của một số tự nhiên bất kì
 2. Số 0 là bội của mọi số tự nhiên khác không
 3. Số 0 là hợp số
 4. Số 0 là số nguyên tố

Câu 8

 1. Số 1 là hợp số                   B .  Số 1 là số nguyên tố

C. Số 1 không có ước nào cả  D. Số 1 là ước của một số tự nhiên bất kì

Câu 9 Điền số thích hợp tiếp theo vào các câu sau

 1. Có hai chữ số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố là:………….
 2. Có ba số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố là:……………………...
 3. Có một số nguyên tố chẵn là:…………………………………….
 4. Số nguyên tố nhỏ nhất là:…………………………………………

Câu 10 Tập hợp nào chỉ gồm các số nguyên tố

A. {3;5;7}           B. {3;10;7}                  C. {13;15;17}              D. {1;2;5;7}

 

Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 24
Tháng 12 : 151
Năm 2022 : 5.501