Giáo án dạy chủ đề Stem toán 8

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày soạn:

Ngày giảng:

Tiết 65,66,67: LÀM MŨ SINH NHẬT

1. TÊN CHỦ ĐỀ: MŨ SINH NHẬT

2. MÔ TẢ CHỦ ĐỀ

Học sinh tìm hiểu và vận dụng kiến thức Độ dài đường tròn, diện tích hình quạt,trang trí hình quạt trong chương trình bộ môn mỹ thuật, kiến thức hình chiếu và kĩ thuật chế tác trong bộ môn công nghệ. Sau khi hoàn thành, học sinh sẽ tiến hành làm mũ sinh nhật và tiến hành đánh giá chất lượng sản phẩm.

3. MỤC TIÊU

a. Kiến thức:

- Vận dụng được các kiến thức độ dài đường tròn, diện tích hình quạt để tạo sản phẩm  với các tiêu chí đánh giá sản phẩm cụ thể

- Vận dụng kiến thức một cách sáng tạo để giải quyết các vấn đề tương tự.

b. Kĩ năng:

- Tính toán, vẽ được bản thiết kế mũ sinh nhật và dung vật liệu đảm bảo các tiêu chí đề ra.
- Lập kế hoạch cá nhân/nhóm để chế tạo và thử nghiệm dựa trên bản thiết kế.
- Trình bày, bảo vệ được bản thiết kế và sản phẩm của mình, phản biện được các ý kiến thảo luận.
- Tự nhận xét, đánh giá được quá trình làm việc cá nhân và nhóm.

c. Phát triển phẩm chất:

- Nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động học.

- Yêu thích sự khám phá, tìm tòi và vận dụng các kiến thức học được vào giải quyết nhiệm vụ được giao.

- Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, giúp đỡ nhau trong nhóm, lớp.

- Có ý thức tuân thủ các tiêu chuẩn kĩ thuật và giữ gìn vệ sinh chung khi thực nghiệm.

d. Định hướng phát triển năng lực:

- Tìm hiểu kiến thức khoa học, cụ thể về ứng dụng của hình nón, diện tích hình quạt

- Giải quyết được nhiệm vụ thiết kế mũ sinh nhật một cách sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế.

- Hợp tác với các thành viên trong nhóm để thống nhất bản thiết kế và phân công thực hiện.
- Tự nghiên cứu kiến thức, lên kế hoạch thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và đánh giá.

4. Thiết bị:

Các thiết bị dạy học: compa (dây), thước thẳng, kéo, băng keo, thước đo độ, giấy màu, giấy roki (giấy bìa).

5. Tiến trình dạy học:

Tiết 1

Hoạt động 1. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO
MŨ SINH NHẬT

a. Mục đích:

- Học sinh nắm vững yêu cầu "Thiết kế mũ sinh nhật”  theo các tiêu chí: vừa đầu học sinh, trang trí hài hòa

 - Học sinh hiểu rõ yêu cầu vận dụng kiến thức toán học về diện tích hình quạt, trang trí hình quạt … để thiết kế và thuyết minh thiết kế trước khi sử dụng nguyên vật liệu, dụng cụ cho trước để chế tạo và thử nghiệm.

b. Nội dung:

  - Tìm hiểu về một số hình ảnh minh họa về mũ sinh nhật và vận dụng kiến thức của bài học để tạo mũ sinh nhật đội đầu vừa và cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

HÌNH ẢNH BẢN THIẾT KẾ
Xác định nhiệm vụ là mũ sinh nhật  với các tiêu chí:Vừa đầu, trang trí hài hòa

* Bản vẽ thiết kế của sản phẩm

c. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

- Mô tả và giải thích được về kiến thức tính độ dài cung, chiều cao của hình nón. Diện tích hình quạt.

- Xác định được kiến thức cần sử dụng để thiết kế, chế tạo mũ sinh nhật theo các tiêu chí đã cho.

d. Cách thức tổ chức hoạt động:

*Bước 1: Đặt vấn đề và chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên giao cho học sinh tìm hiểu về mũ sinh nhật (mô tả, xem hình ảnh, video,…) với yêu cầu: mô tả đặc điểm, cách thực hiện

*Bước 2: Học sinh thực hành khám phá kiến thức
- Học sinh ghi lời mô tả và giải thích vào vở cá nhân; trao đổi với bạn (nhóm đôi hoặc 4 học sinh); trình bày và thảo luận chung.
- Giáo viên xác nhận kiến thứctính độ dài cung, chiều cao của hình nón. Diện tích hình quạt giao nhiệm vụ cho học sinh tìm hiểu trong sách giáo khoa đo sau đó thiết kế mũ sinh nhật theo các tiêu chí đặt ra.

*Bước 3: Giao nhiệm vụ cho học sinh và lập tiêu chí đánh giá sản phẩm

Phiếu đánh giá số 1: Đánh giá sản phẩm mũ sinh nhật

Tiêu chí

Điểm tối đa

Điểm đạt được

Tận dụng được nguyên vật liệu có sẵn (băng keo, bìa catton,…)

2

 

Mũ sinh nhật sử dụng tốt.(vừa đầu, trông hài hòa, cân xứng)

2

 

Hình thức sản phẩm (tính thẩm mỹ)

1

 

An toàn cho người sử dụng.

1

 

Chi phí làm sản phẩm tiết kiệm nhất.

4

 

Tổng điểm

10

 

*Bước 4: Giáo viên thống nhất kế hoạch triển khai

Hoạt động chính

Thời lượng

Hoạt động 1: Giao nhiệm vụ dự án. Nghiên cứu kiến thức nền. (về tính độ dài cung, chiều cao của hình nón. Diện tích hình quạt.)

Tiết 1

Hoạt động 2:Báo cáo phương án thiết kế, duyệt dự án (20 phút).

Chế tạo, thử nghiệm sản phẩm. (25 phút)

Tiết 2 Học sinh thực hiện tạo mũ sinh nhật tại phòng học trong 1 tiết theo nhóm

Hoạt động 3:Báo cáo sản phẩm, nhận xét và đánh giá sản phẩm.(30 phút)

- Giáo viên nhận xét (15 phút)

Tiết 3

Học sinh hoạt động tại lớp

Nghiên cứu kiến thức liên quan:tính độ dài cung, chiều cao của hình nón. Diện tích hình quạt.

 • Các tiêu chí đánh giá bài trình bày, bản vẽ sản phẩm được sử dụng theo Phiếu đánh giá số 2.

Phiếu đánh giá số 2: Đánh giá bài báo cáo và bản thiết kế sản phẩm

Tiêu chí

Điểm tối đa

Điểm đạt được

Bản thiết kế kiểu dáng của sản phẩm được vẽ rõ ràng, đẹp, sáng tạo, khả thi.

1

 

Giải thích rõ nguyên lí hoạt động của sản phẩm

3

 

Trình bày rõ ràng, logic, sinh động.

4

 

Đề xuất hướng phát triển sản phẩm

2

 

Tổng điểm

10

 

GV cần nhấn mạnh: Khi báo cáo phương án thiết kế sản phẩm học sinh phải vận dụng kiến thức nền để giải thích, trình bày nguyên lí tạo thành sản phẩm.

Hoạt động 2. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC TRỌNG TÂM VÀ
XÂY DỰNG BẢN THIẾT KẾ 

a. Mục đích:

     Học sinh vận dụng kiến thức tính độ dài cung, chiều cao của hình nón. Diện tích hình quạt để lựa chọn dụng cụ và xây dựng được bản thiết sản phẩm

b. Nội dung:

- Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo về các kiến thức trọng tâm sau:

 • Hình nón  (toán học 9)
 • Diện tích hình quạt  (toán học 9)
 • Chu vi đường tròn
 • Độ dài cung tròn

- Học sinh thảo luận về các thiết kế của mũ sinh nhật và đưa ra giải pháp có căn cứ.
Gợi ý:

 • Điều kiện để làm được mũ sinh nhật là gì?
 • Điều kiện nào để mũ sinh nhật vừa đầu của từng bạn?
 • Trang trí như thế nào cho đặc sắc và hài hòa?
 • Vật liệu nào là phù hợp nhất?
 • Các nguyên liệu, dụng cụ nào cần được sử dụng và sử dụng như thế nào?

- Học sinh xây dựng phương án thiết kế thuyền và chuẩn bị cho buổi trình bày trước lớp (các hình thức: thuyết trình sản phẩm, powerpoint,...). Hoàn thành bản thiết kế (phụ lục đính kèm) và nộp cho giáo viên.
- Yêu cầu:

 • Bản thiết kế chi tiết có kèm hình ảnh, mô tả rõ và các nguyên vật liệu sử dụng,…
 • Trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế theo các tiêu chí đề ra.

 c. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:
- Học sinh xác định và ghi được thông tin, kiến thức về hình quạt, diện tích hình quạt

- Học sinh đề xuất và lựa chọn giải pháp có căn cứ, xây dựng được bản thiết kế đảm bảo các tiêu chí.

d. Cách thức tổ chức hoạt động:

* Bước 1: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh:

+Nghiên cứu kiến thức trọng tâm: tính độ dài cung, chiều cao của hình nón, diện tích hình quạt

+Xây dựng bản thiết kế mũ sinh nhật theo yêu cầu

+Lập kế hoạch trình bày và bảo vệ bản thiết kế

* Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm:

+Tự đọc và nghiên cứu sách giáo khoa, các tài liệu tham khảo, tìm kiếm thông tin trên Internet,…

+Đề xuất và thảo luận các ý tưởng ban đầu, thống nhất một phương án thiết kế tốt nhất.

+Xây dựng và hoàn thiện bản thiết kế mũ sinh nhật

+Lựa chọn hình thức và chuẩn bị nội dung báo cáo.

* Bước 3: Học sinh tiến hành tạo mũ sinh nhật

* Bước 4: Giáo viên quan sát, hỗ trợ học sinh khi cần thiết.

* Bước 5: Học sinh hoàn thiện sản phẩm, chuẩn bị bài thuyết trình về sản phẩm.

Tiết 2

Hoạt động 3. HỌC SINH BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ MŨ SINH NHẬT

a. Mục đích:

Học sinh hoàn thiện được bản thiết kế mũ sinh nhật cho  nhóm mình.

b. Nội dung:

- Học sinh trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế theo các tiêu chí đề ra. Chứng minh mũ sinh nhật theo bản thiết kế của nhóm đúng theo yêu cầu.
 - Thảo luận, đặt câu hỏi và phản biện các ý kiến về bản thiết kế; ghi lại các nhận xét, góp ý; tiếp thu và điều chỉnh bản thiết kế nếu cần.
- Phân công công việc, lên kế hoạch làm mũ sinh nhật

c. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Bản thiết kế mũ sinh nhật sau khi được điều chỉnh và hoàn thiện.

d. Cách thức tổ chức hoạt động:

- Giáo viên đưa ra yêu cầu về:

+Nội dung cần trình bày;

+Thời lượng báo cáo;

+Cách thức trình bày bản thiết kế và thảo luận.

- Học sinh báo cáo, thảo luận.
- Giáo viên điều hành, nhận xét, góp ý và hỗ trợ học sinh.
 

Hoạt động 4. CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM

MŨ SINH NHẬT

a. Mục đích:

- Học sinh dựa vào bản thiết kế đã lựa chọn tạo mũ sinh nhật  đảm bảo yêu cầu đặt ra.
- Học sinh thử nghiệm, đánh giá sản phẩm và điều chỉnh nếu cần.

b. Nội dung:

- Học sinh sử dụng các nguyên vật liệu và dụng cụ cho trước để tiến hành tạo mũ sinh nhật theo thiết kế.

Hình ảnh sản phẩm:

 

 

c. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Mỗi nhóm có một sản phầm là một mũ sinh nhật  đã  hoàn thiện và thử nghiệm.
d. Cách thức tổ chức hoạt động:
*Bước 1: Giáo viên giao nhiệm vụ:

- Sử dụng các nguyên vật liệu và dụng cụ cho trước để tạo mũ sinh nhật   theo bản thiết kế;

*Bước 2: Thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm.

- Học sinh tiến hành chế tạo, thử nghiệm và hoàn thiện sản phầm theo nhóm.

- Giáo viên quan sát, hỗ trợ học sinh nếu cần.
 
Tiết 3

Hoạt động 5.  TRÌNH BÀY SẢN PHẨM MŨ SINH NHẬT

a. Mục đích:

Các nhóm học sinh giới thiệu mũ sinh nhật   trước lớp, chia sẻ về kết quả thử nghiệm, thảo luận và định hướng cải tiến sản phầm.

b. Nội dung:

- Các nhóm trình diễn sản phẩm trước lớp.
- Đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí đã đề ra:

 • Khả năng sử dụng của mũ sinh nhật;
 • Độ vừa vặn, kích thước phù hợp;

- Chia sẻ, thảo luận để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm.

 • Các nhóm tự đánh giá kết quả nhóm mình và tiếp thu các góp ý, nhận xét từ giáo viên và các nhóm khác;
 • Sau khi chia sẻ và thảo luận, đề xuất các phương án điều chỉnh sản phẩm;
 • Chia sẻ các khó khăn, các kiến thức và kinh nghiệm rút ra qua quá trình thực hiện nhiệm vụ thiết kế và chế tạo mũ sinh nhật  

c. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Mũ sinh nhật  

d. Cách thức tổ chức hoạt động:

*Bước 1: Giáo viên giao nhiệm vụ: các nhóm trình diễn sản phầm trước lớp và tiến hành thảo luận, chia sẻ.
- Học sinh trình diễn mũ sinh nhật , đội thử nghiệm để đánh giá khả năng sử dụng của mũ sinh nhật  
- Các nhóm chia sẻ về kết quả, đề xuất các phương án điều chỉnh, các kiến thức và kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thiết kế và tạo  mũ sinh nhật  
*Bước 2: Giáo viên đánh giá, kết luận và tổng kết.
Phiếu đánh giá bản thiết kế

Tiêu chí

Điểm tối đa

Vẽ được bản thiết kế mũ sinh nhật  

2 điểm

Hoàn thành được mũ sinh nhật  

3 điểm

Trình bày được nguyên lý hoạt động của mũ sinh nhật  

2 điểm

Đảm bảo tính thẩm mỹ của mũ sinh nhật  

1 điểm

Mũ sinh nhậtsử dụng tốt, có độ bền

2 điểm

Tổng

10 điểm

 

Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 24
Tháng 12 : 151
Năm 2022 : 5.501